5 yaş üstü çocuklar Covid aşısı olmalı mı?

ccc
ccc

5 yaş üstü çocuklar Covid aşısı olmalı mı? Türk Toraks Derneği, COVID-19 aşıları ile ilgili klinik araştırmalara ve son verilere göre 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanmasının virüsün yayılımını ve ağır hastalık gelişme riskini azaltacağını belirtti.

Dernek yaptığı açıklamada COVID-19 pandemisinde şu ana kadar elde edilen verilerin, yenidoğan dönemi dahil olmak üzere her yaştan çocuk ve gençlerin virüs ile enfekte olduğunu, ağır hastalık bulguları geliştirdiklerini ve çocukların da virüsü diğer insanlara bulaştırdıklarını gösterdiğinin altını çizdi.

Dernek şu açıklamayı paylaştı:

“Şikayetleri olmadan da virüs bulaştırıyorlar”

“COVID- 19 enfeksiyonunun çocuklarda uzun dönem olumsuz etkileri de son çalışmalarda bildirilmiştir. Çocuklar şikayetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabileceğinden çocuklara aşı uygulamasının virüs yayılımını, virüs ile enfekte çocuklarda ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı, ailedeki diğer bireyleri ve arkadaşları için koruyucu olacağı yönündeki veriler artmaya başlamıştır.

“Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) tarafından 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, 12 yaş üzeri bireylerde uygulanan COVID-19 aşılarının etkinliği ile ilgili raporda, aşı olmayan grupta üç kat daha fazla COVID-19 enfeksiyonu riski, iki kat daha fazla hastaneye yatış riski ve enfekte grupta yedi kat daha fazla ölüm riski olduğu gösterilmiştir.

“Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi Pfizer ve BioNTech firmalarının ürettiği COVID-19 aşılarının, 5-18 yaş aralığındaki çocuklarda uygulanmasının etkin ve güvenilir olduğunu bildirmiştir. 5-11 yaş aralığındaki çocuk hastaları kapsayan klinik çalışmalarda da bu yaş grubunda aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin yeterli olduğu, yan etki görülme oranının düşük olduğu bildirilmiştir. FDA, 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için Pfizer ve BioNTech aşılarının acil kullanım onayını vermiştir ve bu yaş grubunun da aşılanması önerilmektedir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da 25 Kasım 2021 tarihinde bu yaş grubunda COVID-19 aşısının Avrupa’da onaylanmasını önermiştir.

Yaygın aşılanma

“Çocuklarda erişkinlerde olduğu gibi aşıya bağlı 1-3 gün süren yan etkiler izlenebilir, bu yan etkiler aşı yerinde ağrı, kızarıklık, halsizlik, baş ağrısı, döküntü, kas ağrısı, eklem ağrısı, ateş ve bulantı olarak sıralanabilir. Bu yan etkiler aşı yerinde ağrı dışında, aşının ikinci dozundan sonra daha sık bildirilmiştir. Erişkinlerde olduğu gibi, aşı yapıldıktan sonra 15-30 dakika boyunca alerjik reaksiyon gelişme riski açısından çocukların izlenmesi uygun olacaktır. 12 yaş üzeri çocuklarda erişkin ile aynı aşı dozu uygulanmakta olup; 5-11 yaş aralığındaki çocuklara erişkin dozun 1/3 dozunda aşı uygulanmaktadır.

“COVID-19 aşıları ile ilgili klinik araştırmalar ve son verilere göre 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanmasının virüsün yayılımını ve ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak aşılama, COVID-19′ a bağlı gelişen multiinflamatuar yanıt sendromu (MIS-C) olarak tanımlanan hastalığın ağır ve uzun dönem etkilerinin önlenmesi konusunda da fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda bu yaş grubunun aşılanması ailedeki diğer bireyler ve arkadaşları için de koruyucu olacak ve toplumsal virüs yayılımını önlemek için olumlu katkı sağlayacaktır. Virüs dolaşımının azaltılıp salgının sonlanması, okul, aile ve iş yaşantımızın normale dönmesi yaygın aşılanma ve kişisel korunma önlemlerine uyulması ile mümkün olacaktır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Yorum Yazın