Kanserde yenilikçi teşhis ve gelişmiş tedavi seçenekleri ile daha başarılıyız!

IMG 3159
IMG 3159

Tüm dünyada farklı organizasyonlarla toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Üroloji Haftası Etkinlikleri” kapsamında, Türk Üroonkoloji Derneği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “Genitoüriner Kanserler Sempozyumu”nda ürolojik kanserlerde yeni teşhis ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Aslan, bu yıl 5.’si düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ile eşgüdümlü yaptıkları toplantıda prostat, mesane, böbrek ve testis kanserlerini ele aldıklarını ve dünya ölçeğinde yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin klinik araştırmalarının sonuçlarını gözden geçirdiklerini belirtti. Bu toplantılarda teşhis ve tedaviye yön verecek geniş kapsamlı bilimsel raporlar ve çalışmaların sunulduğunu belirten Dr. Aslan, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl düzenlenen bu sempozyumun Genitoüriner kanserler için sonuçları itibari ile rehber niteliğinde özellik taşıdığını sözlerine ekledi.

Toplantı Başkanı ve Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen, yaklaşık 150 kişinin yüz yüze katıldığı bu toplantıda mevcut pandemi şartlarına yönelik tüm tedbirlerin alındığını ve genel olarak çok verimli tartışmaların geçtiğini ifade etti. Multidisipliner yaklaşım ile ülkemizde alanında çok kıymetli Üroloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Nükleer Tıp hocalarının Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen toplantıda sunulan konuları ele aldıklarını ve her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirilen bu toplantının sonuçlarının güncel tanı ve tedavi algoritmalarını yönlendirdiğini ifade etti. Ürolojik kanserlerde erken teşhisin önemini vurgulayan Dr. Sözen, tanı sonrası hastaya uygun tedaviyi seçecek kriterleri oluşturmak ve tedavilerin bu şekilde planlanmasının önemine dikkat çekti.

Türk Üroonkoloji Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen de, gerçekleştirilen toplantıda prostat kanserinde özellikle genetik testlerin ve genetik değerlendirmenin ön plana çıktığını ve yakın gelecekte teşhis ve tedavi kararında genetik değerlendirmelerin hatta gen haritamızdaki ayrıntıların yol gösterici olacağına inandığını belirtti. Böbrek kanserinde son yıllarda rutin uygulamada kullanılan hedefe yönelik tedavilerin, yeni geliştirilen bağışıklık sistemi tedavileri ile birlikte kullanımlarının sonuçlarının çok olumlu olduğunu ve bu tedavi kombinasyonlarının günlük uygulamalarda sıklıkla yer bulması gerektiğini özellikle vurguladı.

Türk Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. İlker Tinay ise toplantıda mesane kanserleri için özellikle bağışıklık sistemi tedavilerinin/immunoterapinin ön plana çıktığını belirtti. Toplantıda paylaşılan güncel çalışmaların sonuçlarının, immunoterapinin ileri evre mesane kanserlerindeki etkin bir tedavi olduğu bilgisini desteklediğini ayrıca bu alanda yapılan yeni araştırmaların hastalığın erken evresinde de immunoterapinin uygulama alanı bulacağını gösterdiğini ifade etti.

 

ÜROLOJİK KANSERLER AÇISINDAN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

  • Sigara tüketimi ve obezite ürolojik kanserler açısından risk faktörü.
  • Düzenli check-up programlarına katılmalı, bu programlarda rutin batın ya da üriner sistem USG görüntülemesi yapılmalı.
  • Halsizlik, Kilo kaybına dikkat!
  • İdrarda kanama mesane kanseri ve böbrek kanseri habercisi olabilir.
  • Prostat kanseri erken tanısı için üroloji muayenesi şart.
  • Ailede prostat kanseri olanlar 40 yaşından itibaren olmayanlar 45 yaşından itibaren PSA testi yaptırmalı.

İlk yorum yapan olun

Bir Yorum Yazın